ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI MEGBÍZÁST KÖTŐ ÉS INGATLANT VÁSÁRLÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA

 

  1. Az adatkezelő(k) megnevezése:

Jenőfi Réka EV

Budapest 1026 Hidász utca 15.

Levelezési cím: Budapest 1026 Riadó utca 12.

email cím: hello@rennahome.hu

tel: 0630/2941296

  1. A kezelt adatok, az adatkezelés célja és jogalapja

Megbízott az ingatlant értékesíteni kívánó Megbízói és az ingatlant megvásárolni kívánó, az ingatlant megtekintő ügyfelek következő adatait kezeli: az ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, telefonszáma, e-mail címe, az értékesítendő ingatlan(ok) címe.. Az adatkezelés célja és jogalapja:

– a Megbízó számára ingatlanközvetítői szolgáltatás nyújtása az ügyfélnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott önkéntes hozzájárulása alapján,

– az ingtalanközvetítő tevékenység eredményes végézéséhez és az ingatlanközvetítő megkerülésével történő ügyletkötés esetén Megbízott jogszerű polgári jogi igényének érvényesítése érdekében

– az Infotv. 6. § (5) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján. – az ügyfélnek az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulása esetén:

– Megbízott szolgáltatásairól direkt marketing célú tájékoztatás nyújtása, – piackutatás, piaci elemzések, statisztikák készítése. Amennyiben ezen honlapon megadja adatait, egyben hozzájárul a fenti direkt marketing tevékenységhez.

  1. Adattovábbítás

Megbízott az ügyfél személyes adatait kizárólag  a közvetítésével létrejött ingatlan adásvételi szerződéshez szükséges adatokat  továbbítja az adásvételi szerződést szerkesztő ügyvéd felé, illetve Megbízott megkerülésével történő ingatlaneladásból eredő polgári jogi igénye érvényesítése esetén továbbítja, mégpedig kizárólag az általa megbízott ügyvédnek, ügyvédi irodának, követelés-behajtással foglalkozó cégnek.

  1. Az adatkezelés időtartama

Megbízott jogszerű polgári jogi igényének érvényesítése érdekében az Infotv. 6. § (5) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az adatkezelés időtartama az utolsó ingatlan megtekintésének napjától számított két év. Ezt követően az adatkezelő az ügyfél adatait törli. Megbízott az ügyfél adatait törli, amennyiben az ügyfél kijelenti, hogy a szolgáltatást nem kívánja a továbbiakban igénybe venni, és valamennyi általa megtekintett ingatlant más ügyfél megvásárolta. Az ügyfél bármikor visszavonhatja a hozzájárulását ahhoz, hogy a róla kezelt adatokat Megbízó direkt marketing vagy piackutatási célra használja.

  1. Az adatkezelés módja

Megbízott rögzíti saját elektronikus adatbázisába az ügyfél személyes adatait, valamint Megbízott által közvetített ingatlan adatait. Az ügyfél személyes adataihoz kizárólag Megbízott férhet hozzá.

  1. Az érintettek jogai

Ügyfeleink bármikor jogosultak tájékoztatást kérni Megbízott által kezelt, rájuk vonatkozó személyes adatokról, kérhetik a hibás adatok helyesbítését, módosítását. Ügyfeleink Megbízott. címére (1026 Riadó utca 12.) megküldött levélben bármikor megtilthatják személyes adataik direkt marketing vagy piackutatási célú felhasználását. Elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket Megbízott a hello@rennahome.hu e-mail címről küldi ki. Ügyfeleink a hírleveleink alján található „Leiratkozás” linkre kattintva jogosultak Megbízottnak további hírlevelek küldését. Több megadott e-mail cím esetén kérjük ügyfeleinket, hogy a leiratkozást valamennyi e-mail címre vonatkozóan tegyék meg.

  1. Jogorvoslati lehetőségek

Az ügyfél az adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.